Familieterapi

Familiesamtaler 

- for at I kan trives bedre

- Er jeres samvær præget af et familiemedlems misbrug?


- er gnisten forsvundet?


- præger en teenager hele familielivet?


- er tonen mellem jer præget af konflikt og utilfredshed?


- er børnene tilskuer til og påvirket af jeres ulykkelige samliv?


- er der udfordringer i jeres familie som I ønsker hjælp til?Som par- og familieterapeut er det mit ønske, at hjælpe jer med at synliggøre de enkelte familiemedlemmers bagvedliggende ønsker og motiver, som ligger til grund for deres handlinger.


Somme tider, giver vores handlinger anledning til andres frustration, vrede, magtesløshed og sårede følelser.


Jeg ønsker at hjælpe jer, til at bruge jeres kærlighed til at udøve kærlige handlinger overfor hinanden.


Jeg vil prøve at forstå den enkeltes motiver, reaktioner, symptomer eller smerte, som et meningsfuldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien og jeg vil forsøge at inspirere til mulige forandringer.


Formålet med samtaler er, at hjælpe jer til at genfinde et kærligt samliv.


Et liv, hvor der er acept og plads til alle og hvor der udvises gensidig respekt og imødekommenhed. Hver enkelt medlem af famlilien skal føle sig værdifuld for fællesskabet og samtidig bevare sin egen integritet.


Når vi er sammen,

møder du hele mig

og risikerer hele tiden

at støde på noget af det,

du ikke bryder dig om.


Hvis du finder

bare én side hos mig,

som du ikke kan acceptere,

kan du vælge at forlade mig,

eller du kan vælge at blive hos mig

i håb om,

at du før eller senere

vil kunne lave om på mig.


Hvis du forventer,

at vores forhold

bliver godt,

hvis bare jeg forandrer mig,

kan du få lov at vente hele livet.


Det ville være kedeligt

hvis du var nødt til

at lave om på andre

for selv at blive lykkelig.


Bertil Martinsson

Familiebehandling


Familiebehandling er til børn og unge i alderen 12 – 20  år samt deres familie.


Børn og unge med psyko- sociale vanskeligheder, utilpassede eller overtilpassede, ensomme og-/eller udad-reagerende.


Børn og unge der via børne-/ungdomspsykiatrien er henvist til yderligere behandling.


Børn og unge med autismespekter forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og/ eller personligheds- og tilknytningsforstyrrelser.Familiebehandling: Hvad kan jeg og hvad hjælper?


...i familien, med familien og ved familien


Jeg tilbyder et  samtaletilbud til børn/unge og deres nære familie.


Familiebehandlingens fordel er, at hjælpen gives samlet i relationerne hvor vanskelighederne udspiller sig.


Behandlingen understøtter den unges udvikling mod større jeg-styrke og åbner mulighed for selvstændig deltagelse i samfundet.


Behandlingen understøtter udviklingen af forældrenes kompetence og autoritet.


Jeg møder familien respektfuldt og nysgerrigt, ud fra en forståelse af, at alle ønsker at gøre deres bedste.   

   

Jeg tager udgangspunkt i

- At indsigt skaber bevægelse imod større forståelse.

- At anerkendende kommunikation mobiliserer ukendte  ressourcer

-At familien er udgangspunktet for forandring og udvikling


Jeg betragter familien som en sammenhængende organisme, hvor den enkeltes trivsel er afhængig hele familiens trivsel.ADRESSE:

Birgitte Sloth

Kongsgårds Allé 8

4300 Holbæk


Telefon: 29460260

Email: supervison.terapi@gmail.com

CVR-nr. 33853432

Bank: 1726-758951308


Copyright @ All Rights Reserved